Helsetilsynet vil ikkje forfølgja saka ettersom sjukehuset har stramma inn rutinane etter hendinga.

Nyrepasienten døydde som følgje av ei indre bløding som blei oppdaga for seint. Politiet har lagt bort saka grunna manglande bevis.