— Listen blir en gapestokk. En ting er hvorvidt mistanken er reell, men vi har politi og påtalemyndighet som skal ta seg av dette, ikke gatens parlament, sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet.

Han mener listen i utgangspunktet ikke vil være etisk forsvarlig.

— Man får skitt og kanel i samme posen, sier Apenes til Bergens Tidende.

- Avskrekkende effekt

Leder i Fellesforbundet i Hordaland, Kjell Sørensen, vil ikke ut med nøyaktig når listen blir lagt ut.

— Vi arbeider med det. Mer vil jeg ikke fortelle, sier Sørensen.

Fellesforbundet i Oslo har allerede laget en liknende liste over tjue verstinger. Spesielt er byggebransjen tungt representert, hvor problemene med svart arbeid er store.

Listen er lagt ut på www.bygning.no.

— Ekstremt? Er det ikke mer ekstremt å nytte seg av svart arbeidskraft? Jeg synes det er helt ok at man går ut slik. Kravene til sikkerhet er veldig høye. Vi skal selvsagt ikke beskylde bedrifter for noe de ikke har gjort, sier Sørensen.

— Hvorfor gjør dere dette?

— For å avskrekke. De som nytter seg av svart arbeidskraft er med på å undergrave tariffavtaler og lovverk. De driver med skatteunndragelser, og er ikke noe annet enn kriminelle, mener han.

Støttes ikke sentralt

Fellesforbundet sentralt vil verken støtte eller kritisere listen.

— Dette får stå for lokalforeningens regning. Vi har ikke noe med listene å gjøre. Sentralt har vi på vår side valgt ikke å gjøre dette, sier informasjonssjef Vidar Grønli.

— Vil dere anbefale lokalforeningene å lage slike lister?

— Det kan vi ikke gjøre. Valget blir opp til dem.

Administrerende direktør Sverre A. Larsen i Byggenæringenes Landsforening liker ikke listen, men tror samtidig den kan virke preventivt.

Erstatningskrav

— Jeg ser ikke de helt store problemene i forhold til bedriftene som fortjener å havne der, sier han.

— Men listen kan samtidig reise store erstatningskrav mot Fellesforbundet om noen blir hengt ut urettmessig, og i verste fall går konkurs på grunn av det, advarer Larsen.

Georg Apenes i Datatilsynet har sympati med irritasjonen over svart arbeid.

— Men prinsippet om uthengning kan aldri være bra, påpeker han.

— Å spre budskapet om at her kommer det en kjeltring som har sine svin på skogen, er uforenlig med våre rettsidealer, sier Apenes.