CATHRINE KRANE HANSEN

Birger Rolfsvåg — Statoilpensjonist og tidligere Høyremann - uttalte i gårsdagens BT at han synes det er urettferdig med prosenttillegg på pensjonen når man har sluttet å yte. Derfor bør alle pensjonister få det samme, flate tillegget.

Folketrygdens pensjonstillegg forhandles frem hver vår og følger lønnsutviklingen. I år var tillegget 3,27 prosent. Det betyr rundt syv tusen kroner ekstra for pensjonister med 200.000 kroner i pensjon, 4000 for dem som ligger på pensjonsgjennomsnittet (130.000 kroner i året) og enda mindre for minstepensjonister. Med flatt tillegg ville alle fått om lag 4000 kroner.

Motiveringsproblem

BT har snakket med tre politikere i Stortingets finanskomité, og ingen av dem vil jobbe for å bringe Rolfsvågs forslag videre.

— Det blir vanskeligere å stimulere folk til å stå lenge i jobb om man gir likt tillegg til alle. Med flatt tillegg kan det også bli verre å motivere arbeidstakere til videreutdanning og til å søke høyere stillinger. Man må føle at man får noe igjen for innsatsen, mener May Britt Vihovde i Venstre.

Hun understreker at vi allerede har en viss utjevning av pensjonen ettersom det er et tak for hvor stor pensjon som kan betales ut.

Heller ikke Høyres Torbjørn Hansen har tro på Rolfsvågs forslag:

— Det strider imot et av hovedprinsippene i den nye pensjonsavtalen, nemlig at vi skal få bedre sammenheng mellom arbeidsinntekt og pensjon. Utjevning skjer jo gjennom skatteseddelen, påpeker Hansen.

Han tror et flatt kronetillegg, med nedjustering for dem med høy pensjon, ville fått mange til å velge andre spareløsninger for å sikre alderdommen.

— Forutsigbarhet er viktig når det gjelder pensjon. Folk vil ikke gå med på å få mindre å rutte med enn de hadde planlagt. På kort sikt vil flatt tillegg være umulig å gjennomføre. Det er et urealistisk forslag, mener Torbjørn Hansen.

- Sympatisk, men...

SVs Audun Lysbakken synes Rolfsvågs idé er sympatisk. Men SV vil jobbe annerledes for bedre fordeling.

— Forslaget om flatt tillegg innebærer at man begynner med store forskjeller i pensjon som gradvis vil minke med årene. SV ønsker å ta andre grep for å få til en mer rettferdig fordeling i utgangspunktet. Men denne saken viser at pensjonister som har det godt er for å bruke pensjonssystemet til omfordeling, sier Lysbakken.