— Vi har søkt etter mannen i hele dag. Dykkere har gjennomsøkt havnebassenget, og frivillige fra Røde Kors hjelpekorps har søkt på land, men søkene har så langt vært resultatløse, sier lensmann Reidar Færestrand ved Stord lensmannskontor.

— Har det kommet inn mange tips i saken?

— Vi har fått inn to tips, men de har ikke brakt oss nærmere noen løsning i saken, sier Færestrand.