Utenlands er infeksjonen kjent som en sykdom som sprer seg med dårlig drikkevann. Men inntil nå tilbakeviser både helsevernetaten og vann— og avløpsseksjonen i Bergen kommune at det kan være drikkevannet som er smittekilden. Det blir påpekt at det er konstatert sykdomstilfeller i alle bydeler.

Bergen har seks drikkevannskilder. Det blir hevdet at det er merkelig om parasitten skulle forekomme i alle seks samtidig

I går var det ingen i vann- og avløpssektoren som fikk uttale seg til media om mulig sammenheng mellom drikkevannet og mageinfeksjonen.

Men utenlands regnes likevel drikkevannet som den vanligste kilden til slike epidemier. Blant annet understrekes dette på hjemmesiden til det amerikanske helsedepartementet.

BT er også kjent med at det i storbyer utenlands er gitt påbud om å koke drikkevannet på grunn av fare for giardia-infeksjon. Blant annet skjedde dette i Sydney for noen år siden.

Helsebyråd Trude Drevland sier til BT at byrådet i samarbeid med helsevernmyndighetene vil gjøre de kan for å finne smittekilden så fort som mulig.

Drevland har selv fått sykdommen inn på livet. Et nært familiemedlem har de siste dagene vært plaget med magekramper og oppkast. Ennå er det ingen i familien som har konstatert at de lider av sykdommen. Men byråden fulgte selv et familiemedlem til Legevakten i går for å få undersøkt symptomene.

— Vil du anbefale bergenserne å koke drikkevannet etter de informasjonene du nå har fått?

— Nei. Jeg stoler på de opplysninger som helsevernetaten gir. Det har foreløpig ikke kommet med noen pålegg. Det forholder jeg meg til.

Drevland understreker at det er de ansvarlige i kommunen vil gjøre det som er nødvendig for å komme til bunns saken.

— Alle pasienter som har fått bekreftet at de er blitt smittet vil bli intervjuet for om mulig å finne en felles smittekilde. Vi håper at vi kan spore smittekilden om få dager. I mellomtiden gir vi ingen pålegg.

Overlege Søbsdals innrømmer at det føles som å lete etter nålen i høystakken å finne smittekilden. Han understreker at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er urent drikkevann som har forårsaket sykdommen i Bergen. Helsevernetaten vil også sjekke om det kan være andre kilder som kan være årsaken til at folk blir syke. Blant annet er Mattilsynet kontaktet.