Politiets hundepatrulje gjennomsøkte morges kaserne øst og området utenfor.

Uklart åsted

— Hundepatruljen gjorde ingen funn som kan knyttes til hendelsen. Vi har heller ikke noe 100 prosent konkret åsted, sier politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor til bt.no.

Kasernen er derfor frigitt for tilbakeflytting av mannskapene.

Salvesen opplyser at politiet har en liste på 20 personer som kan ha noe å fortelle.

— Vi har ikke kalt noen inn til avhør, men har hatt samtaler med en del av personene på listen. Vi vil ta resten av navnene for oss i dag. Ingen av samtalene har så langt gitt oss opplysninger som forklarer smellene, sier Salvesen.

Politiet rykket ut med store styrker lørdag kveld og utover natten. Mannskapene som var i kasernen ble evakuert.

Ingen overreaksjon

— Overreagerte politiet og baseledelsen?

— Nei, ikke på bakgrunn av de opplysninger som forelå på det tidspunkt da vi rykket ut. Det er ren etterpåklokskap å si at det hele kanskje bare var tull.

— Politiet måtte nødvendigvis legge til grunn at flere personer hadde hørt smellene og at dette skjedde inne på et område der tilgangen på våpen og ammunisjon er større enn i området utenfor. Det riktig i slike situasjoner er å gå stort ut og heller trekke styrkene tilbake når vi får klarlagt situasjonen, understreker politioverbetjenten.

Opplysningene som ble gitt til politiet tilsa at smellene kunne ha kommet fra et sted inne i kaserne øst - eller fra et sted utenfor.

Ikke lysraketter

Mannskapene på marinebasen har jevnlig skytetrening. Det gir folkene en viss erfaring i å identifisere ulike typer smell.

— Er det ingen som har vært i stand til å si om smellene stammer fra knallskudd eller skarpe skudd?

— Nei, ikke så langt - og hadde det vært snakk om signal- eller lysraketter å ville alle sett det. Under utrykningen måtte vi derfor holde muligheten åpen for at det kunne vært skarpe skudd som ble avfyrt. Det foregikk heller ingen øvelser av noe slag på basen denne lørdagskvelden, sier Salvesen.