Bydelspolitikerne valgte på et møte tirsdag kveld å utsette forslaget om skolenedlegging til budsjettbehandlingen i desember. Bydelsstyret vedtok å kutte budsjettet for skolene i bydelen med 1,18 prosent. – Skolene kommer til å merke at det er ganske tøffe kutt som er vedtatt, sier Fennell.

Politikerne håper at effekten av tidligere kutt etter hvert skal vise seg, slik at behovet for ytterligere nedskjæringer etter hvert avtar.