Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit presenterte byrådets innstilling til ny skolestruktur i Bergen på en pressekonferanse i dag. Innstillingen er et resultat av skolebruksplanen for perioden 2007 — 2016, som siden i vår har vært ute på høring. Da planen ble lagt frem i april, var investeringsbehovet anslått til rundt tre milliarder kroner frem til 2010.

I sommer skrev BT at byrådet ønsket å legge ned Kronstad skole. Etter sterke reaksjoner fra foreldre og lokalbefolkning, snudde både KrF og Venstre og lovet å opprettholde skolen. Den nyheten fortalte Tveit på mandagens folkemøte på Kronstad.

Nå er det imidlertid klart at ingen skoler skal legges ned. I stedet brukes ledig areal til barnetun, kulturlokaler og kommunale kontorer.