I stedet utvides Søråshøgda skole med 150 elever, Skeie skole med 50 elever og Rå skole oppgraderes i tråd med kravene for helseverngodkjenning.

Reddet volleyballhall

Men før bystyret kom så langt måtte det gå en liten oppklaringsrunde. Ikke minst gjaldt dette plasseringen av volleyballhallen. For oppvekstkomiteens flertall av Høyre, Frp og KrF hadde flyttet denne fra Råstølen til Tunesflaten, noe som hadde fått Råstølen velforening til å aksjonere. Det hadde sin virkning.

— Det store dilemmaet har vært plassering volleyballbanen. Skal denne komme på plass må den legges til Råstølen og den vil være ferdig ganske raskt, sa Frps Tor Woldseth som forklaring på snuoperasjonen.

Han hadde følgende løfte til beboerne på Tunesflaten.

— Vi er klar over at Tunesflaten blir et alternativ når utbyggingen skyter fart. Derfor er vi glad for at tomten skal reguleres til skoleformål, og så vil det komme en skole der dersom det viser seg å være behov for dette.

Monsterskole

SVs Oddny Miljeteig ville gjerne ha skole på Tunesflaten. Hun uttrykte sympati med beboerne:

— Dette er et område der innbyggerne har opplevd mye tautrekking frem og tilbake i denne salen. Det er og et område der det har vært mye seigpining av innbyggerne med motstridende signal fra år til år. E-post-aksjonen var imponerende synes jeg. Skulle ønske et slikt engasjement kom oftere til uttrykk. Og bare for å ha sagt det: SV er inderlig skeptisk til skoler på mer enn 450 elever og vi må akte oss for at vi ikke legger opp til den slags.

Og siden gikk det slag i slag med kritikk og ros fra opposisjonen:

Sofie Marø, Rødt:

— Vi skal bygge ny barneskole, men vil ikke utvide den til ungdomsskole slik Arbeiderpartiet vil. Rødt mener det ikke er sundt å slå sammen barne- og ungdomsskoler. Jeg ble ellers overrasket over situasjonen på Skeie. Der er det ikke forsvarlig å utvide. Brakkene er i en elendig forfatning, og det er ikke mulig å utvide kapasiteten.

Sondre Båtstrand, Miljøpartiet De Grønne:

Jeg vil gratulere byrådspartiene med en utmerket snuoperasjon vedrørende volleyballbanen. Det er veldig positivt. Miljøpartiet De Grønne vil bygge skole så snart som praktisk mulig. Det er et behov for å bygge skole og realisere denne innen høsten 2017.

Ove Sverre Bjørdal, Sp:

Vi må droppe brakkebygging på Skeie og ikke satse på det som må kalles byrådets monsterskole.

Da bystyret til slutt stemte, sikret KrF, Høyre og Frp flertallet for ikke å bygge ny skole. Men hele bystyret gikk inn for å bygge Volleyballhallen på Råstølen. Hele bystyret gikk og inn for å regulere skoletomten på Tunesflaten til skole. Sp vil tiden vise når skolen blir bygget.