— Etter 11. september 2001 ble det i verksatt en rekke tiltak på alle stamruteflyplassene i Norge, bl.a. med sikkerhetskontroll av alle passasjerer enten de reiste innen- eller utenlands. Dette er nå bortimot 100 prosent gjennomført. I tillegg blir all bagasje som skal i flyets lasterom gjennomlyst, sier sikkerhetssjef Morten Wathne i Avinor sørvest-Norge til Bergens Tidende.

Wathne opplyser at det siste døgns utvikling ikke fører til noe opptrapping av sikkerhetstiltak i forhold til dagens praksis. Ikke som passasjerene vil merke noe til i alle fall.

— Men vi har en veldig tett dialog med Avinors sikkerhetstjeneste sentralt. Vi har planer for å møte terror som blir kontinuerlig oppdatert, og skjerpete tiltak kan settes i verk på kort varsel, sier Wathne, som ikke ønsker å gå mer i detaljer.

— For en tid tilbake hørte vi om en mann som hadde tatt seg inn på oppstillingsplassen for flyene og kommet seg inn i et fly. Er det noe som kan gjenta seg?

— Det var en mann som hadde kommet seg over et gjerde. Vi har nå lagt om rutinene og innført skjerpet adgangskontroll, i tillegg til patruljering.

— Vi har altså allerede nå et svært høyt kontrollnivå. Dessuten regner vi med at norske mål i utlandet er mer utsatt for terrortruslene i mål i Norge, sier sikkerhetssjef Morten Wathne.