Det kom frem på en felles pressekonferanse Bergen kommune og Helse Bergen holdt i kveld klokken 2100 i Bergen rådhus.

Det var biskop Ole D. Hagesæther som leste opp pressemeldingen. Han ble lørdag anmodet om å mekle i forholdet mellom Helse Vest og Hjartåker.

— De er enige om en videre dialog utenfor domstolen, sier biskop Hagesæther.

— De har hatt et åpenhjertig møte og det er viktig for begge parter å ivareta Kristinas interesser på beste måte. De to ønsker ikke pressehenvendelser i dagene som kommer, sier Hagesæther.

Tause parter

Ingen av de fremmøtte ønsket å gi noe videre informasjon til pressen utover pressemeldingen som biskopen leste opp.

Nå ønsker partene å dempe den store oppmerksomheten denne saken har fått i pressen.

Partene ber om forståelse for at pressehenvendelser om denne saken er uønsket i dagene som kommer, og Høgli opplyste om at pressen heller ikke ville få noe mer informasjon om denne saken på sikt.

Rettssaken

Haukeland sykehus ville koble Kristina fra maskinen som har holdt henne i live siden rasulykken på Hatlestad terrasse. Faren Oddmund Hjartåker hevder han flere ganger har hatt kontakt med sin bevisstløse datter.

Mandag skulle Gulating lagmannsrett behandle saken.

Hjartåker ønsket vedtaket prøvd for retten, og bad Bergen tingrett om å gi Helse Vest et midlertidig forbud mot å avslutte behandlingen inntil vedtakets gyldighet er prøvd. Men onsdag bestemte retten at den ikke kan gi et slikt forbud.

Fra pressekonferansen søndag kveld.
Ørjan Deisz