— Det bekymrer meg at ikke statsråden gir oss noe svar, særlig siden Bergen kommune har spilt en aktiv rolle i prosessen med å lose i havn en løsning for skolebygget, sier byrådsleder Henning Warloe (H).

Warloe sikter til at byrådet har fått til et kompromiss med de private grunneierne, som gjør at tomtestriden i Møllendal er løst.

En avtale om byrom fremfor Kunsthøgskolen kom på plass like før skolebygget ble avlyst.

— Her har særlig kommunen og de private tomteeierne jenket seg. I tillegg har Snøhetta signalisert vilje til å gjøre det samme, hvis de bare får jobbe videre med vinnerbygget sitt. Da virker det ganske arrogant av departementet å stå bom fast, sier Warloe.

— Du leder for tiden et byråd som har lært seg kunsten å si nei og spare penger. Synes du det er riktig å realisere Snøhettas bygg når det blir så dyrt?

— Når hørte du sist om et offentlig prestisjebygg som ikke blir dyrere enn forutsatt? spør Warloe retorisk.

Statssekretær Åge Rosnes (SV) avviser at ledelsen i Kunnskapsdepartementet unnlater å stille i møter om Snøhettas skolebygg.

— Vi har allerede avholdt to møter med Kunsthøgskolen og har sagt oss villig ti å møte dem igjen, sier Rosnes.

Onsdag møter statssekretæren representanter for de rød-grønne partiene i Bergen for å diskutere skolebygget. Dette er ikke et offisielt møte, men en politisk samtale.

— Jeg skal lytte til innspill og forklare vårt ståsted, sier Rosnes.