Kvam var utan straum i omlag tre timar onsdag kveld. Kraftverket i Ålvik stoppa i sekstida og dermed stod kvemmingane mellom Fyksesund og Fosse, 40 kilometer lenger ute i Hardangerfjorden, utan straum.

Norheimsund, Øystese og Ålvik var blant bygdene som måtte klara seg utan straum.

Vanlegvis er straumforsyninga sikra med ei 132 kV kraftline over Kvamskogen til kraftverket i Samnanger, men denne har vore ute av drift sidan 14. juni.

— Lina sto i vegen for bygginga av den nye omstridde kraftlina mellom Sima og Samnanger og måtte flyttast på ein del av traseen. Arbeidet var planlagt å vara til den 26. juni, fortel nettsjef Leiv Jarle Froestad i Kvam kraftverk AS..

Må flytta kraftline

- Har de tatt ein kalkulert risiko ved å la Kvam vera utan reserveløysinga over Kvamskogen?

— Ja, dei siste dagane har Kvam vore heilt avhengig av Bjølvo, kraftverket i Ålvik, seier nettsjef Leiv Jarle Froestad i Kvam kraftverk AS.

Bjølvo stoppa

Det vart arbeidd med å få straumen tilbake på fleire måtar, fortel Froestad. Statkraft jobba for å få starta Bjølvo-kraftverket igjen, mens BKK arbeidde for å få 132 kV-lina på plass.

Klokka 2045 var det BKK som vann kappløpet og kunne senda straum frå Samnanger til Kvam.

Det var ein av ovnane på smelteverket Bjølvefossen i Ålvik slo seg ut slik at Bjølvo-kraftverket stoppa opp.