Norges Bank anslo i juni at styringsrenta ville bli liggende på sitt rekordlave nivå til våren 2010. Etter onsdagens rentemøte i Norges Bank antyder sentralbanksjefen at en renteøkning kan komme raskere.

– Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta noe mindre enn vi har ventet. Nye tall kan endre bildet, men skulle denne utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renten tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport, sier Svein Gjedrem.

– For tidlig Selv om prisstigningen er som ventet, arbeidsledigheten har vært lavere enn anslått og finansmarkedene har bedret seg, mener Gjedrem at det er for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd.

– I Norge er det tegn til ny vekst. Det er likevel for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd. Samlet gir utviklingen ikke nå grunnlag for å endre renten, sier sentralbanksjefen.

Han legger til at krisen i verdensøkonomien ikke er over, og peker på at selv om situasjonen i verdensøkonomien ser ut til å stabilisere seg, er erfaringene for at nye forstyrrelser raskt kan gi tilbakeslag.

– Det er fortsatt nedgang i mange land. Særlig i Europa er det foreløpig få tegn til snarlig oppgang, sier Gjedrem.

– Til etterretning Finansminister Kristin Halvorsen (SV) tar rentebeslutningen til etterretning, men ber låntakerne ta høyde for en høyere rente.

– Det er viktig at husholdningene ser framover og ikke legger dagens svært lave rentenivå til grunn ved opptak av lån til kjøp av bolig og lignende, sier Halvorsen.