— Men alle barn har rett til opplæring og et godt skolemiljø, og det skal hver enkelt skole takle på best mulig måte, sier Jens Kristian Jebsen i Utdanningsdirektoratet.