Den 26 år gamle marinejegeren Magnus Rubach Wendt fra Hammerfest omkom under en bordingsøvelse på kystvaktskipet KV «Harstad».

Kystvaktskipet lå da fortøyd ved Kystvaktkaien ved marinebasen.

Da Wendt klatret i en wirestige på skipssiden, mistet han fotfestet og falt ti-femten meter ned i lettbåt som lå langs skipssiden. Kvartermesteren fikk omgående førstehjelp, men livet sto ikke å redde, og han døde noen timer senere på Haukeland sykehus som en følge av fallskadene.

Fant ikke årsaken

Forsvarets egen undersøkelseskommisjon har ikke avdekket forhold som kan forklare hvorfor hendelsen inntraff.

Det er heller ikke funnet indirekte årsakssammenhenger.

Kommisjonen konkluderer imidlertid med at undersøkelsen av hendelsen ikke avdekket brudd på lover, forskrifter, bestemmelser eller annet militært regelverk.

Ulykken skjedde under en rutineøvelse. Undersøkelseskommisjonen anbefaler likevel at Marinejegerkommandoen evaluerer sine prosedyrer med hensyn til å vurdere ytterligere risikoreduserende tiltak, men uten at det går ut over aktivitetens mål og hensikt.

Medsoldater avhørt

Politiets etterforskning av dødsulykken er ennå ikke avsluttet. Flere andre marinejegere var vitner til ulykken, og er avhørt både av undersøkelseskommisjonen og politiet.

Rubach Wendt startet i Forsvaret i 2003 ved Kystjegerkommandoen hvor han var frem til 2006. Fra 2005–2006 tjenestegjorde Rubach Wendt i Afghanistan.

I 2008 ble han en del av Sjøforsvarets Marinejegerkommando der han arbeidet frem til ulykken. Kvartermesteren fra Hammerfest ble beskrevet som en svært dreven og rutinert marinejeger.