— I praksis betyr dette at det pr. i dag er åpent hva dette praktfulle området skal brukes til, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

  • Det som høyst sannsynlig kommer til å skje, er at den fremtidige bruken av Tunes gård kommer tilbake til bystyret i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Dette er en prosess som vil ta noen år, og i mellomtiden vil det ikke noen skje noen form for utbygging på området, sier Lisbeth Iversen.

Boligbygging

Hun opplyser at Tunes gård opprinnelig hadde såkalt gul status i kommuneplanen. Det vil si at det var utbyggingsområde. Denne statusen ble endret til offentlig formål da først fylkeskommunen og senere Helse Bergen var på jakt etter et passelig område for å bygge et psykiatrisk sykehus. Det var planer om 100 senger og omtrent 500 ansatte.

Nå har Helse Bergen skrevet brev til Bergen kommune der det fremgår at planene er endret. Det psykiatriske behandlingstilbudet skal utvikles videre ved Haukeland Universitetssykehus og ved Sandviken Sykehus. Når det gjelder Tunes gård, blir det antakelig opp til bystyret å avgjøre om gården fortsatt skal være bestemt for et offentlig formål, eller om den skal tilbake til gul status, som betyr boligbygging.

Enorm interesse

  • Hva er din mening om den fremtidige utnyttelsen av dette området?
  • Nå regner jeg med at saken først kommer tilbake til byrådet. Så få vi ta en grundig drøfting av hvilke behov som må oppfylles i Ytrebygda bydel. Jeg vet at det er en enorm interesse rundt dette, og mange meninger. Folk har engasjert seg for å bevare Tunes gård som en grønn lunge, et pustehull i et område der det for tiden pågår en svært intens utbygging. Samtidig er det flere utbyggere som også har lyst til å bygge boliger der, sier Lisbeth Iversen.
GRØNN LUNGE? Tunes gård ligger omgitt av Steinsvikvegen og boligområder. Mange vil bevare den som friområde, men bystyret ville opprinnelig ha boligutbygging der.<p/>FOTO: HELGE HANSEN