• Jeg er redd for at vi ikke kan åpne igjen før om lang tid, sier universitetsrektor Dag Rune Olsen.

Universitetet i Bergen (UiB) får ikke penger til å fullføre oppussingen av De naturhistoriske samlinger. Det ble klart etter at Venstre, KrF ble enige med Høyre og Frp om et budsjettforlik i dag.

Midler til å fullføre rehabiliteringen av museet var UiBs hovedkrav i statsbudsjettet. Rehabiliteringen har foregått i flere år, og museet var planlagt å stå ferdig i 2018. Men pengene kom aldri da finansminister Siv Jensen la frem sitt forslag til budsjett tidligere i høst, og ble heller ikke prioritert i forhandlingene. Nå vet ingen når museet kan åpne igjen.

— Vi er naturligvis veldig skuffet. Vi hadde fått sterke signaler om at vi skulle få disse pengene, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Venstre: Vi mislyktes

For bare noen uker siden uttalte nemlig Venstres parlamentariske leder Terje Breivik følgende til BT:

— Jeg var overrasket over at det ikke lå inne oppstartsmidler til byggetrinn to. Dette er et utrolig viktig signalbygg.

Da fortalte han at Venstre skulle kreve 20 millioner kroner til rehabilitering av universitetsmuseet i Bergen.

I dag legger han ikke skjul på at de mislyktes på dette punktet i forhandlingene.— For meg og Venstre er dette en skår i gleden. Dette var en av tingene jeg hadde svært høyt på blokken, men som flere andre ting nådde det dessverre ikke opp.

Breivik mener løpet ikke er kjørt, og skal ta kontakt med universitetsledelsen for å diskutere hvordan de skal gripe an saken når revidert statsbudsjett skal legges frem til våren.

- Dyrt og forsinket

Olsen mener mangelen på finansiering vil gjøre at rehabiliteringen av museet nå stanser helt opp.

— Jeg er redd for at vi ikke kan åpne museet igjen før om lang tid. Statsbygg som driver rehabiliteringen, kan nå måtte bygge ned all den kompetansen og organisasjonen de har bygget opp. Det vil bli dyrt og ta lengre tid å fullføre prosjektet, sier Olsen.

Han mener også dette betyr at UiB ikke kan satse på de nye klyngeprosjektene sine, som innebærer bygging.

— Nå må vi vurdere om vi kan finansiere fullføringen av museet over vårt eget budsjett. Da har vi ikke penger til å investere i noe nytt, sier Olsen.

Han velger likevel å fortsatt være optimist, og håper på en løsning i revidert budsjett til våren, slik Breivik signaliserer.

- Det lyttes mindre til Bergen

SV-leder Audun Lysbakken er oppgitt over at det ikke kommer penger til å ferdigstille Universitetsmuseet.

— Vi snakker om et lite beløp og en rehabilitering som allerede er i gang, sier han.

Han viser til at de opposisjonen i forrige periode kritiserte den rødgrønne regjeringen for å investere for lite i bergensområdet.

— Og det selv om vi investerte i flere store bygg. Nå har regjeringen bare et prosjekt de skal gjennomføre, og så klarer de ikke å skaffe pengene. Dette viser at det lyttes mindre til Bergen i dette flertallet enn det forrige, og at våre lokale borgerlige representanter har hatt for lite gjennomslag, mener han.

Ingen studieavgift

Universitets- og høyskolesektoren ellers fikk gjennom flere fanesaker i budsjettforhandlingene.

Innføringen av studieavgift for internasjonale studenter ble stoppet. I tillegg kommer det nye stipendiatstillinger, og midler til 500 nye studentboliger på landsbasis.

Samtidig som Olsen er skuffet over museet, gleder han seg over disse sakene.

— Særlig reverseringen av studieavgift. Dette gjør at vi ikke får en knekk i internasjonaliseringsstrategien vår, sier rektoren.

Rafto får to millioner

Breivik i Venstre på sin side er fornøyd med midlene de har skaffet til veie for Rafto-stiftelsen i forhandlingene.

Her kom det på plass to millioner kroner i «friske» midler.

— Dette er sårt tiltrengte midler for stiftelsen, som gjør en enestående jobb. Rafto-stiftelsen brøyter vei for menneskerettigheter. Denne økningen gjør at de i langt større grad får anledning til å konsentrere seg om nettopp det, istedenfor å bruke ressurser på å søke etter midler, sier Breivik.