I vår fortalte Bergens Tidende at Domkirken, Korskirken, Mariakirken og Nykirken er påført store skader i tak og yttervegger etter mange års slitasje. Ifølge en tilstandsrapport vil det koste 130 millioner kroner å utbedre skadene. Store deler av arbeidet må igangsettes straks for å unngå ytterligere forfall.

Men neste år er det ikke foreslått penger til å komme i gang med denne utbedringen. Til tross for at byrådet mener at disse kirkene er en viktig del av den nasjonale kulturarv, vil man vente til 2004 før den første bevilgningen kommer. Og da vil byrådet bevilge beskjedne tre millioner kroner.

— Vi mener rehabilitering av middelalderkirkene i hovedsak er en statlig oppgave. Derfor ønsker vi at kommunen bevilger noe, og at vi etter hvert følger opp med henvendelser til staten, sier kirkeverge Gunnar Wik.

Ingen nye kirker

Byrådet vil ikke bygge nye kirker i Bergen de nærmeste årene. Men det settes av 13,5 millioner kroner til å rehabilitere Møllendal kapell og krematorium, som er sterkt nedslitt. Også Søreide kirke skal rehabiliteres, for 12 millioner kroner. Begge disse prosjektene skal i gang neste år.

Ellers ønsker byrådet å bruke to millioner kroner årlig til nye presteboliger, mens man setter av en million kroner for å gjøre kirkene og kapellene lettere tilgjengelig for funksjonshemmede. Dessuten kommer den nye Sælen kirke, som innvies i desember, inn på driftsbudsjettet. Derimot er det ikke foreløpig ikke satt av penger til drift av Bønes, som blir skilt ut som eget kirkesokn neste år.

89.1 millioner

Byrådet går inn for at kirkedriften i Bergen totalt skal tilgodeses med 89,1 millioner kroner neste år, og samme beløp årlig frem til 2005. Dette er knapt en million mindre enn det Kirkelig Fellesråd selv har bedt om for neste år. Budsjettforslaget innebærer at prisene for leie av gravkapell øker med 3,3 prosent, mens kremasjonsavgiften og avgiften for feste av kistegraver går opp med en hundrelapp til henholdsvis 3350 og 2900 kroner.