Senest sist uke forhindret en trafikksentral langs norskekysten noe som raskt kunne blitt en ulykke.

Lasteskipet «Ocean Leader» var på vei fra Russland til Suezkanalen i Egypt med mineraler. Den fikk motorproblemer utenfor Ålesund, og det ble oppdaget ved trafikksentralen i Vardø lenge før skipet selv vedgikk problemene.

Dermed kunne taubåter raskt komme havaristen i møte. De fikk fulgt båten til nødhavn på Sunnmøre.

Se oversikt over alle grunnstøtingene langs norskekysten her

– Bare sjøvettregler

Det finnes i dag fem slike trafikksentraler i Norge. Deres oppgave er å overvåke utsatte deler av kysten. Blant disse delene er landets andre, tredje og fjerde største havner – Haugesund, Stavanger og Oslo.

Det desidert største havneområdet, Bergen, blir ikke overvåket. Det til tross for at i underkant av 20.000 båter anløper den sentrale havnen årlig.

– Dagens innseiling til Bergen baserer seg på sjøveisreglene alene, sier trafikksentralsjef på Fedje, Terje Alling.

Sentralen overvåker i dag området fra Sognesjøen til Øygarden. Alling vil øke sentralens område videre til Austevoll. Dermed vil innseilingsleden til Bergen være dekket.

– Det vil bidra til å unngå ulykker. Samfunnet får tilbake en redusert ulykkesfrekvens, sier Alling.

De siste fire årene har åtte båter grunnstøtt i akkurat dette området, viser en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet. Onsdag skrev BT at antallet grunnstøtinger har økt de siste årene. I fjor gikk to båter på grunn langs norskekysten – hver eneste uke.

Fem ganger i minuttet

På Fedje sitter til enhver tid to operatører ved dataskjermene. Årlig skjer 45.000 passeringer i området. Mange av dem er tankskip fra Mongstad-terminalen.

Alle båtene sender hvert 12. sekund ut et lite livstegn om hvor de er – og hvor de skal.

– Å overvåke dette området er minst like viktig som før. Men det er mindre manuelt arbeid enn tidligere. Dermed kan vi overvåke et langt større område med de samme folkene, sier Alling.

Fedje trafikksentral skal bruke 40 millioner kroner til å oppgradere systemet. Det er penger de fikk gjennom regjeringens tiltakspakke. I tillegg er 25 årlige millioner lovet trafikksentralene gjennom regjeringens transportplan.

– Alt teknisk utstyr skal fornyes. Planene skal være klare om få uker, så skal oppdraget ut på anbud. Det er derfor for tidlig å si noe om når alt vil være på plass, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

Dekker Vatlestraumen

Kystverket har ikke tatt endelig stilling til om Fedje-sentralens område skal utvides. Det vil trolig skje i løpet av kort tid.

Bergen og Omland Havnevesen, som står for driften av Bergen havn, er blant dem som har vært med på utredningen.

– En slik utviding er positivt sikkerhetsmessig. Kommer dette inn under sentralen på Fedje, får skipene meldeplikt, sier havnekaptein Johannes Yndestad.

Vatlestraumen er blant de nye områdene. Den er innseilingen til Bergen sørfra. Vatlestraumen er kjent for både sterk strøm og farlige grunner. Det var her lasteskipet «Rocknes» grunnstøtte og kantret i 2004.

Si din mening om saken her.

ODD NERBØ (ARKIV)