Barn har behov for kontakt med begge foreldrene. KrF ønsker å legge til rette for at barnet tidlig kan få god kontakt med far. Far og barn legger grunnlaget for et godt forhold allerede det første leveåret. Derfor vil KrF gi far og barn mer tid sammen ved å utvide pappapermisjonen med fire uker, slik at ti uker blir øremerket pappa. Vi vil også at alle fedre skal få pappaperm uavhengig av mors arbeidstilknytning.

Vi ønsker videre et mer fleksibelt barnehagetilbud av god kvalitet som er tilpasset familienes hverdag. Det innebærer mulighet for full barnehageplass, mulighet for deltidsplass i ordinær barnehage eller tilbud om plass i korttidsbarnehage. Over 50 000 familier i Norge benytter seg av kontantstøtten. Kontantstøtten betyr for mange en mulighet til å være mer sammen med 1— og 2-åringene. Beløpet må heves til 4 500 kroner i måneden.

Mange familier velger å få to barn tett. KrF vil innføre søskenbonus – det vil si at kvinner skal kunne beholde rettighetene til fødselspermisjon selv om de ikke er i lønnet arbeid i minst seks måneder mellom fødselspermisjonene.

Nå foreslår vi ha en forsøkordning i to kommuner med en uke ekstra ferie for foreldre med barn i alderen 1 – 12 år for å se KrF vil ha en forsøksperiode på fire år, med påfølgende evaluering. Formålet med forsøksordningen vil være å finne ut hvilke effekter en ekstra ferieuke vil ha på: Foreldrenes samvær med barna, arbeidsmiljø og sykefravær.

KrF har kjempet for bedre trygderettigheter ved graviditet og fødsel for selvstendige næringsdrivende både i regjering i forrige stortingsperiode og i opposisjon i inneværende periode. Nå er det på høy tid at selvstendig næringsdrivende får samme trygderettigheter ved graviditet og fødsel som ordinære arbeidstakere.

Det er ingen grunn til å skifte ut det sittende byrådet , og det er opp til deg å gi fornyet tillitt.

Jarle Sørås

Kandidat Bergen Bystyre 2007-2010