Investeringsbudsjettet for i år er mer en halvert i forhold til i fjor, da budsjettet var på 190 millioner kroner. Sykehusledelsen mener situasjonen er alvorlig. – Det er helt nødvendig at investeringsbudsjettet blir økt, sier assisterende sykehusdirektør Tore Nepstad. Nepstad mener forholdene ved Onkologisk post 3 er tilfredsstillende. – Posten ligger i et gammelt bygg med store begrensninger. Vi har ikke noe annet alternativ. Dette må vi bare leve med, sier Nepstad, som ikke ser muligheter for en nytt kreftbygg. – Det er høyt opp og langt frem. Vi har ikke tatt stilling til å samle alle kreftavdelingene i ett bygg. Foreløpig må vi klare oss med det vi har, sier Nepstad.