Det viser resultatet av vannprøver som er analysert av Havforskningsinstituttet. Vannprøvene er innhentet fra 16 stasjoner i området fra Ågotnes til nord for Fedje.

– Like rundt havaristen ble det målt fire ganger så mye polyaromatiske hydrokarboner som ellers i området, men dette er likevel svært lite. For de fleste prøvene er vi på grensen av det som er målbart, sier forsker Sonnich Meier ved Havforskningsinstituttet.

Sammenliknet med «Exxon Valdez»-katastrofen i Alaska er utslippene ved Fedje tusen ganger lavere.

– Funnene er ikke overraskende, siden oljeutslippet var svært begrenset. Vi regner ikke med at dette vil ha noen langtidseffekter for det marine livet. Men før vi friskmelder sjøen fullstendig venter vi på prøveresultater fra brosme, krabbe og torsk fra Fedje-området, selv om vi ikke regner med å finne spor av olje i dem, sier Meier til bt.no.

Han regner med at instituttet vil trenge en uke på disse siste analysene.

JAN M. LILLEBØ