Det viser en undersøkelse foretatt av Asplan Viak på oppdrag fra Næringsbarometeret.

Færre kommuner enn tidligere står nå på ROBEK – listen til Kommunal og Regionaldepartementet, som er et register over kommuner i økonomisk ubalanse. Men selv om flere kommuner har bedret seg økonomisk er det få som forventer at dette vil gi seg utslag i flere arbeidsplasser i året som kommer. I følge kommunene som har svart på undersøkelsen, øker kostnadene fortere enn inntektene. Dette skyldes blant annet nye oppgaver samt en økt lønnsvekst. Økt tilskudd til kommunene er derfor mer bidrag for å hindre ytterligere kutt enn bidra til oppbemanning.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober/november 2005 og omfatter 20 kommuner og begge fylkeskommunene i Hordaland og Sogn & Fjordane. Kommunene som har svart står for 2/3 av folketallet i de to fylkene.