Haikarar som var i området i det aktuelle tidsrommet har meldt seg som vitne, men dei har ikkje observert tilhøve som kan knyttast til ei valdtekt.

Etterforskarane har enno ikkje fått analyseresultat frå legane som undersøkte jenta, difor veit dei heller ikkje om det finst DNA-spor som kan koplast til ein bestemt gjerningsmann.