31 personer i Bergen og omegnskommunene ble i november registrert som Campylobacter-diagnostiserte. Dette er uvanlig mye til å være i november, selv om det er en av de vanligste matbårne sykdommene i Norge.

— Denne sykdommen forekommer oftest i juni, juli og august. Antakeligvis skyldes det grillsesongen. Den kan også smitte gjennom kylling og fjørfe, vann og upasteurisert melk, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Symptomene er feber, mageonde og diaré som kan inneholde blod.

De smittete bor stort sett i omegnskommunene og de perifere bydelene i Bergen. Det er ingen felles risikofaktor. Årsaken til de mange registrerte tilfellene anslås å være oppmerksomheten rundt mageonder som Giardia-epidemien har skapt. I tillegg kan store nedbørsmengder øke faren for at brønnvann blir infisert.