Men antallet hardt skadde har gått ned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallet på 96 omkomne første halvår 2010 er 20 personer lavere enn snittet for denne perioden de siste ti årene. Men antallet dødsulykker har ikke gått ned fra i fjor.

Antallet hardt skadde personer i trafikken har derimot gått ned med nærmere en firedel fra første halvår i fjor. Da viste statistikken 378 hardt skadde, mens tallet er nede i 292 personer i år.

I juni omkom 30 personer på norske veier, hvorav 17 bilførere, fire passasjerer, fem motorsyklister, én syklist og tre fotgjengere.

Gjennomsnittet for årets seks første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 116 drepte og 436 hardt skadde. 2002 var det verste året, med over 150 omkomne og nær 600 hardt skadde første halvår, ifølge SSB.