Nå er to østeuropeiske menn på 37 år dømt til fengsel i to år og seks måneder. De er funnet skyldige i grovt heleri etter at politiet slo til mot en bolig i Grimseidvegen i Bergen. Den var full av tyvegods fra flere steder i kommunen. Politiet klarte ikke å bevise at de hadde vært med på å stjele gjenstandene.

Begge skuffet

— Jeg har nettopp snakket med min klient. Han fikk 1 år og 9 måneder i tingretten og anket for å få lavere straff. Aktor la ned påstand om 2 år, og han endte opp med fengsel i 2 år og 6 måneder. Det er klart han er skuffet. Han vurderer å anke til Høyesterett, sier Oscar Ihlebæk, forsvarer for den ene mannen.

— Jeg har ikke drøftet dommen med min klient, men regner ikke med at han blir fornøyd, sier Kjetil Ottesen, forsvarer for den ene mannen.

Ifølge dommen fra lagmannsretten beslagla politiet 325 gjenstander under en razzia i et hus i Grimseidvegen i mars 2013. Den ene mannen leide huset, den andre bodde der. 113 av gjenstandene er tilbakeført til eierne.

Pappskilt

De stammer fra 24-25 grove tyverier, i all hovedsak fra arbeids- og byggeplasser, men også fra garasjer og boliger. Tyveriene skjedde i perioden november og desember 2012 og frem til pågripelsen i 5. mars 2013.

Politiet fattet interesse for huset da de kom over en varebil der registreringsskiltene var laget av papp. Fortsatt er det over 200 gjenstander som ikke er sporet tilbake til eierne.

Da mennene ble pågrepet, holdt de på å laste inn tyvegods i en Iveco varebil. Tyvegodset i varebilen var hovedsakelig nye ventilatorer og nye hvitevarer foruten noen dekk.

«Depot for tyvegods»

«Lagmannsrettens legger til grunn som utvilsomt at begge de domfelte har drevet med organisert mottak av tyvegods som er ment skal transporteres ut av landet for salg….Boligen i Grimseidveien har åpenbart tjent som et depot/sentral for oppsamling av tyvegods fra ulike steder i Bergensområdet. Det dreier seg om lett omsettelig gjenstander», heter det i dommen fra Gulating.

Retten mener bilen var flere ganger i Litauen i perioden september 2012-januar 2013.

Det må av allmennpreventive hensyn reageres strengt, ifølge lagmannsretten, ettersom «det dreier seg om kriminalitet som er vanskelig å bekjempe og etterforske, begått av utenlandske statsborgere på en systematisk og profesjonell måte hvor tyvegodset er ment å transporteres ut av landet».

— Jeg har ikke lest dommen og kan ikke kommentere den, bortsett fra at dette var en svært arbeidskrevende og omfattende sak, sier Trygve Ritland, politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

I tillegg til grovt heleri, ble de to mennene dømt for brudd på våpenloven og alkoholloven. Det ble blant annet funnet ca. 370 liter hjemmebrent sprit i huset.

BREDT SPEKTER: Beslaget inneholdt et bredt spekter av verdigjenstander.
POLITIET