I Skyss er de forsiktige med å gi helt detaljerte opplysninger om hvilke rutiner man har for billettkontroll. Men kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer opplyser at alt i alt blir ca. 50.000 passasjerer kontrollert månedlig på buss og bane i Hordaland.

Omkring 500 av disse passasjerene har ikke gyldig billett.

Flere sniker på bane

Hun opplyser at man begynte med kontroller på Bybanen i midten av september. Den første uken tok kontrollørene dobbelt så mange snikere som de vanligvis pleier å ta på bussene.

— Etter bare en kort periode med kontroller, så vi at antallet som ble tatt for snik, gikk bratt ned. Nå er vi nede på normalnivået for hele fylket, som ligger på rundt en prosent av de kontrollerte, sier Dreyer.

Det kan bli dyrt å gå om bord uten gyldig billett

God samvittighet

I går entret Tommy (han vil ikke røpe etternavn og ansikt fordi kontrollører skal ikke gjenkjennes) og to andre kontrollører fra Securitas banen ved endestoppet i Byparken for å sjekke at det ikke var noen gratispassasjerer der. De tre var i sivil, men ble åpenbart fort lagt merke til, for folk begynte å rote i lommene sine etter billetten med en gang de skjønte hva som var på gang. Og minst tre passasjerer fant plutselig ut at de skulle av på Nonneseter.

Hver dag

  • Hvor ofte har dere kontroller?
  • Stort sett hver dag på ulike tidspunkter, gjerne flere ganger om dagen også. Det varierer. Men klokkeslettene er alltid forskjellige. Det skal ikke være mulig å regne seg frem til når vi kommer, sier han.
  • Blir folk sinte når de blir tatt?
  • Nei, de aller fleste tar det med fatning og skjønner at de ikke har noe å stille opp med.

— Hender det at folk hopper av banen når de ser at dere kommer?

  • Vi har lagt merke til det, ja. Selv om vi er i sivil blir vi lagt merke til, og får med oss at noen får det travelt med å komme seg av når vi nærmer oss, sier Tommy.

Ingen fikk bot

I går klarte de tre kontrollørene å komme seg gjennom begge vognene før stoppet på Danmarks plass. Og det var en god dag. Det viste seg at alle hadde sine billetter i orden.

  • Er det uvanlig?
  • Det kan variere veldig. Noen ganger, som i dag, er det ingen som får gebyr. Andre dager kan det være en god del, uten at jeg helt kan tallfeste hvor mange det kan være i løpet av en dag, sier Tommy.

Kan bli dyrt

Informasjonsrådgiver Ingrid Dreyer understreker at målet er at kontrollene skal være så hyppige at passasjerene selv forstår at det kan bli dyrt å gå om bord uten gyldig billett.

Det er vaktselskapet Securitas som har tatt jobben med å kontrollere passasjerene. Kontrollene blir gjennomført både av sivilt og uniformert personell.

Viser skjønn

  • De sivile kontrollene er uten tvil de mest effektive. Kontrollørene har registrert at det er forholdsvis mange som går av banen på neste stopp om det blir oppdaget billettkontroll om bord, sier Dreyer.

I regelen skal alle som ikke kan vise gyldig Skysskort eller enkelt billettkvittering kjøpt på bussen, ilegges gebyr.

  • Men kontrollørene kan vise skjønn. Ingen skal få gebyr fordi billettmaskinene langs banen er ute av drift, sier hun.

Er du bekymret for å få bot selv om billettautomatene ikke virker?