Stort mer enn det vil ikke Os-lensmannen si om den pågående etterforskningen. Bare at politiet foretar sin undersøkelser.

— Vi har så langt ingen mistenkte, og ønsker heller ikke å spekulere i eventuelle miljøer dette kan komme fra, sier Dalen.

Det er ikke iverksatt spesielle sikkerhetstiltak rundt SV-politikeren.

— Etter samtaler med henne har vi kommet frem til en løsning som hun er tilfreds med, sier lensmannen.

Han lover at saken skal bli prioritert.

— Trusler av denne karakter og omfang er selvsagt alvorlig, understreker han.

Politiet Sikkerhetstjeneste er orientert om trusselsaken, men er foreløpig ikke koblet inn i selve etterforskningen.

— Jeg avventer en tilbakemelding fra lensmannen. Innholdet i den vil avgjøre om vi skal kobles inn, sier overvåkingssjef Steinar Karlsen i Hordaland politidistrikt til BT.

— Er det et økende problem at politikere mottar trusler?

— Nei, det vil jeg ikke si. Vi har noen få saker. Forskjellen nå er vel at slike saker får mer oppmerksomhet i mediene, derfor virker det som om det også er blitt flere saker, sier Karlsen.

— Men vi tar saker av denne typen meget alvorlig, understreker han.