— Vi har ikke fått noegjennombrudd i helgen. Nå fortsetter vi arbeidet sammen med kommunens datafolkfor å se om vi kan finne spor som leder til riktig pc og den eller de som harforfattet meldingen, sier politistasjonssjef Olav Valland i Bergen sentrum.

Mistenker at elever stårbak

Det var tirsdag i forrige ukeat en epost med trusler mot Gimle skole ble sendt til VG. Avisen varslet strakspolitiet om meldingen, som lød:

"I dag den 3. mai vilstore ting skje. Om nøyaktig en halv time starter det. EN massakre på Gimleskole bergen. Sant olavs vei 20. Alle som står i midt nærvær vil død, spesieltmuslimer er utsatt. Våpenet er trygt plassert i sekken og klar til aktion".

Skolen ble evakuert, og alleelever fikk skolesekkene ransaket før de kunne vende tilbake til klasserommene.Siden har politiet jaktet påavsenderen av eposten. IP-adressen viser at den er sendt fra en pc som tilhørerskolesektoren i Bergen kommune, og politiet mistenker at en eller flere eleverved skolen kan stå bak.

Leter etter riktig maskin

— Det viser seg at det tar endel tid å finne frem til hvilken maskin eposten er sendt fra. Men vi har etgodt samarbeid med kommunen. I løpet av de nærmeste dagene vil vi ha etoppsummerende møte for å se hvor vi står, sier Valland.

Før helgen gikk han ut i BAmed en oppfordring til den som har sendt trusselen om å melde seg.

— Jeg hadde egentlig håpet atnoen skulle komme til oss og fortelle det de vet. For det er åpenbart at ogsåandre enn den som har sendt eposten må vite noe om dette. Den som står bakville også komme i en noe mer positiv posisjon ved å melde seg for politiet. Viønsker å vite hva som er bakgrunnen for trusselen, og finne en forsvarligløsning på hvordan vi kan håndtere det som har skjedd, sier Valland.

Vil ta hensyn

Han legger ikke skjul på atdet er en viss sannsynlighet for at gjerningspersonen ikke har passert denstrafferettslige lavalderen.

— I tillegg kan det tenkes atdet finnes andre grunner som kan tilsi en tilpasset reaksjon. Fra tidligere harvi erfaring med at det er mulig å finne gode løsninger som ivaretar både våredemokratiske prinsipper og de spesielle behov som denne personen måtte ha, sierValland.