I tirsdagens møte i byrådet la byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) frem sitt forslag for bybanetraseen gjennom Bergen sentrum.

Fire timer etter møtet startet har han ikke noen trasé å legge frem for BT:

— Vi hadde en veldig god samtale, om en sak som handler om mye mer enn sentrum. Dette er sannsynligvis den største saken vi behandler denne perioden. - Hvilke synspunkter kom frem?

— Jeg la frem mine refleksjoner rundt hele traseen.

Vil ikke si

- Hva er ditt forslag til sentrumstraseen?

-Jeg vil ikke gå inn på dette nå, men vi har hatt en bra runde. Jeg skjønner at du spør om Bryggen, men denne saken handler om veldig mye mer. Dette er blant annet relatert til veldig store veiprosjekter og store byutviklingsområder.

- Men hva er ditt forslag til sentrumstraseen?

— Foreløpig har ikke byrådet lagt frem en sak om dette. Vi skal sitte og finjustere på dette i kveld og dagene fremover. Vi jobber intenst med saken, og har hatt en god diskusjon i byrådet.

Kommer snart

Rygg sier de vil legge saken frem om kort tid. Når det skjer, er opp til byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H). Han vil ikke si om byrådskollegaene var enige om hvilken trasé de bør anbefale for bystyret.

— Men jeg har som ambisjon om at dette skal gå bra. At vi skal finne noe som alle kan gå for.

- Per i dag er dere ikke der?

— Nei, det vil jeg ikke si. Men det går mer og mer mot en løsning. Å gå ut med detaljer er for tidlig. - Har noen av byrådene endret mening i løpet av dagens diskusjon?

— Du kan gjerne spørre, men jeg vil ikke bidra med spekulasjoner her.