Hvis ikke regjeringen betaler minst like mye for Bergensprogrammet i fortsettelsen, blir det bom stopp for både Bybane og Ringveg Vest, sier byrådsleder Monica Mæland.

I dag ble forslaget til ny Nasjonal Transportplan lagt frem. Byrådsleder Monica Mæland krevde at det skulle inneholde penger så det monner til Bergensprogrammet.

— Er et spleiselag

  • Bergensprogrammet er et statlig program og et spleiselag. Hvis ikke dette spleiselaget videreføres i Nasjonal transportplan, er det stopp. Da bygger vi ikke lenger, sier Mæland (H).

Men i fremlegget til Nasjonal Transportplan er ikke regjeringen så veldig tydelig på hva de vil:

«For å få best mulig nytte av investeringene som legges ned i første byggetrinn av Ringveg vest og Bybanen, går Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune inn for at andre byggetrinn for begge prosjektene ferdigstilles snarest mulig. Det er ikke rom for å finansiere andre etappe av Ringveg vest og Bybanen innenfor gjeldende innkrevingsordning», skriver regjeringen.

De hevder at Bergen kommune har fremmet et forslag om økte bompengesatser og utvidelse av innkrevingsperioden med fire år.

- Frekt av Navarsete

I transportplanen blir Bergensprogrammet - altså Bybanen og Ringveg vest - nevnt med få ord: Bompengene må økes for å starte neste byggetrinn.

— Det er frekt av samferdselsministeren å ikke bidra mer, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling i Bergen.

Hun skryter av regjeringens løfter til både Sotrasambandet og firefelts vei på E39 mellom Bergen og Os.

— Men det som handler om Bergen som by, det er helt visjonsløst. Vi får ikke vite hva som er rammene for den videre utviklingen av Bergensprogrammet, sier Iversen.

Skansentunnelen, som skal føre billistene fra Byparken til Koengen, er stilt på vent. Også den tunnelen er en del av Bergensprogrammet.

Neste etappe for tur

Spleiselaget innebærer en statlig finansieringsandel på 40 prosent. Resten betales i all hovedsak med bergensernes bompenger. Men 40-prosenten kommenterer regjeringen ikke.

Første del av Bergensprogrammet er snart unnagjort. Ringveg Vest fra Dolviken til Sandeidkrysset åpnes etter planen neste vår. Også Bybanen til Nesttun skal være klar før sommeren om et drøyt år.

Nå står neste etappe med bybane fra Nesttun til Lagunen og Ringveg Vest fra Sandeidkrysset til Lyderhornstunnelen for tur. Totalpris cirka 2,7 milliarder kroner. I tillegg ligger Skansetunnelen med et prisanslag på 600 millioner kroner inne i Bergensprogrammet, samt en rekke gang- og sykkelstier.

- Helt andre rammer

  • Statsminister Jens Stoltenberg har stått og lovet at det skal brukes flere titalls milliarder på samferdsel. Jeg har en klar forventning om at Vestlandet og Bergen får sin del, sa Monica Mæland før NTP-fremleggelsen.

Det innebærer minimum en videreføring av den statlige andelen. Hvis ikke, stopper Bybanen på Nesttun og Ringveg Vest på Sandeiet, varsler Mæland.

— Men da er det ikke vi som stopper dette, det er regjeringen.

KrF har profilert seg som garantistene for bybaneutbyggingen i Bergen. De støtter Mæland.

— Hvis ikke det kommer tilsvarende statlige midler i fortsettelsen er det bom stopp. Da er det krise for Bergen, sier gruppeleder for KrF i bystyret, Filip Rygg.

— Det betyr ikke at vi gir opp, men at vi eventuelt må vente på et regjeringsskifte.

  • **Les også:

Satsar på E39 i nord | Pinleg jubileum | Berger Stord lufthamn | 400 mill til Sotrasambandet**Hva synes du om Monica Mælands utspill? Si din mening i feltet under!