Hun kunne ikke love midler til nytt Studentsenter i Bergen, heller ikke mer penger for å oppfylle løftene om å bygge 1000 nye studentboliger.

Studentsenteret er gammelt, nedslitt og dimensjonert for 4000-5000 studenter. I dag brukes det av nærmere 20.000.