— Gulating er et av de prosjektene som har gode argumenter for seg. Problemet er at vi har mange tinghus og fengsler å bygge, og vi må ta det pø om pø, sier Storberget.

Ankesaken etter Hylkje-drapet ble utsatt i syv måneder på grunn av lange køer i retten, og fordi Gulating nekter å bruke hoteller til å holde rettssaker.

Flere alvorlige sedelighetssaker blir ikke behandlet av Gulating innen fristen på tre måneder som Stortinget har satt.

Mistenker ikke trenering

— Jeg er klar over situasjonen for Gulating, og de vil bli en del av de fremtidige budsjetter. Men vi kan ikke reise alle nye bygg på en gang, vi må porsjonere ut.

— Hva synes du om at Gulating nekter å bruke hoteller til å holde rettssaker?

— Lagmannsretten er ikke fremmed for å bruke andre lokaler enn tinghus, og jeg har selv prosedert mye utenfor tinghus, sier Storberget.

— Men jeg har ingen mistanke om at Gulating bruker dette som pressmiddel for penger til nytt bygg.

Arbeidet med å finne tomt til nytt rettsbygg startet i 1998, og i dag står den gamle brannstasjonen klar. Bare bevilgningene fra regjeringen mangler.

- Vanskelig å vente

Søsteren til drapsofferet i Hylkje-saken, Gunvor Myking, synes utsettelsen av straffesaken er tragisk.

— Vi ville så veldig gjerne lagt i alle fall rettssaken bak oss. Om de ikke har midler til å holde saken, har vi lite å stille opp med. Vi står litt utenfor i denne saken. Det blir mest advokater med ulike motiver, sier Myking.

Hun sier ventetiden tar på for familien.

— Jeg takler det, men jeg vet at det er veldig vanskelig for foreldrene mine å vente så lenge.

Fikk vite om drapet på TVSide 4