Den endelige og formelle avgjørelsen om marinebasen skal få tørrdokk eller flytedokk til å ta seg av de nye fregattene er like om hjørnet. Men fortsatt holder forsvarsministeren offiserer og verkstedsfolk på pinebenken.

Hun har vært atskillige ganger på Haakonsvern som lokalpolitiker, men mandagens besøk var det første som statsråd. Etter å ha tilbrakt en stor del av dagen på marinebasen for å bli oppdatert om ulike sider ved virksomheten der, svarte hun på følgende måte da vi spurte henne om tørrdokken nå endelig er «på plass»:

— Som Marinens hovedbase er det viktig at Haakonsvern kan ta imot nytt materiell, og den må utvikle seg i forhold til nye skip som skal vedlikeholdes.

Ny tørrdokk om to år?

Mens forsvarsministeren tok seg en spasertur inn i det nåværende tørrdokkområdet, ga avdelingsdirektør for verkstedet, Ivar Knudsen, grei beskjed om hva han foretrekker:

— En flytedokk vil være en dårligere løsning enn ny tørrdokk, fordi den aldri vil være helt stabil. Derfor tror jeg at det fortsatt er mest realistisk å utvide den dokken vi har i dag.

Knudsen kunne ellers opplyse at dersom anbudskontrakt blir inngått i løpet av denne måneden, vil tørrdokken i ny og utvidet utgave etter alt å dømme være ferdig høsten 2007.

Det er enorme mengder kubikkmeter fjell som skal sprenges ut både i bredden, under taket og i bunnen for å gi skikkelig plass til de fem fregattene som etter hvert blir ferdig og skal vedlikeholdes.

- Får den ikke ut igjen

— Vi kan nok greie å få en fregatt inn i den dokken vi har, men vi får den ikke ut igjen, sa Knudsen.

Han var overbevist om at Forsvaret er best tjent med at fregattene blir vedlikeholdt på Haakonsvern, for det vil ikke være tilstrekkelig kompetanse hos sivile verft til å påta seg dette arbeidet.

— Er det så sikkert at alle fregattene blir tatt i bruk?

— Det er et mål at vi skal ta alle i bruk. Men det betyr ikke at alle skal seile til enhver tid. Målet er at tre av dem skal være i drift hele tiden. Den store omorganiseringen av Forsvaret har bl.a. som siktemål at vi skal ha råd til å bruke samtlige, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen og understreket dermed hvor omfattende driftskostnadene blir.

STEINDYRT: Anne-Grete Strøm-Erichsen kan konstatere at en ny tørrdokk trolig blir 25 prosent dyrere å sprenge ut enn tidligere anslått. FOTO: RUNE SÆVIG