— Tiden da bedrifter fikk direkte statsstøtte er forbi. Men vi skal likevel vurdere statlig medvirkning til å få bygget et nytt og mer miljøvennlig produksjonsanlegg. Men vi gir ingen løfter. Det sier Roger Iversen, politisk rådgiver for kommunalminister Erna Solberg (H).

En tung Odda-delegasjon bestående av ordfører, bedriftsledelse og fagforening møtte statsråd Solberg og politisk ledelse i tre departementer tirsdag.

150 av de 200 ansatte ved smelteverket har fått beskjed om at de mister jobben. Nå kjemper bedriften, kommunen og fylkeskommunen intenst for å skape en ny miljøvennlig kjemisk bedrift. Denne vil trenge en arbeidsstokk på over 100 arbeidere. Men smelteverket mangler 100 millioner kroner for å legge om driften. Og det haster med å få finansieringen på plass. Hvis Odda Smelteverk skal unngå skifteretten, må styret ha en løsning på bordet innen 5. mars.

— Vi er klar over at det haster. Men saken krever en grundig gjennomgang ettersom tre departementer er involvert. Jeg vil ikke spå om utfallet, sier politisk sekretær Iversen.