PIA IBSEN pia.ibsen@bt.no

Hestetun forsvarte i møtet sitt kontroversielle forslag med å vise til at dagens ordning innebærer et høyst varierende skjønn i tildelingen. Forslaget om loddtrekning gikk ikke igjennom, og flertallet gikk inn for at det i ordinært barnehageopptak skal være mulig å søke plass i to barnehager. Det vil nå bli opprettet et sentralt opptakskontor, men i følge ordlyden i vedtaket skal tildeling skje etter en skjønnsvurdering der alder, kjønn, oppholdstid og søkedato skal tas hensyn til.