Dette er klart etter at generalforsamlingen på bibelskolen på Søre Bildøy i Fjell lørdag vedtok helt nye lover for ImF. Benkeforslag om full likestilling mellom menn og kvinner hadde ingen sjanser til å nå frem.

Selv om kvinnen får plass i forbundsstyret, vil de kun utgjøre et mindretall. For ifølge de nye lovene kan det maksimalt sitte tre kvinner og minst fire menn i styret, som har syv medlemmer.

33 delegater — nesten 20 prosent av forsamlingen - gikk inn for et forslag fra Harald Myklebust fra indremisjonsforeningen i Mjølkeråen i Åsane. Han foreslo at det skulle være minst tre kvinner i forbundsstyret.

Et slikt forslag ville gjort et kvinnelig flertall i styret mulig. Men selv blant de kvinnelige delegatene vant dette lite gehør. Om lag halvparten av de 33 som gikk inn for dette, var kvinner.

Menn i hyrderådet

De kvinnelige styremedlemmene skal imidlertid ikke ha noe åndelig læreansvar i ImF. Generalforsamlingen vedtok nemlig også en lovparagraf, der man innfører et helt nytt hyrderåd i organisasjonen. Dette skal består av fire menn, som får et særskilt hyrde- og læreansvar, og skal dermed ta seg av tolkningen av teologiske lærespørsmål.

Bakgrunnen for dette at ImF mener at Bibelen forutsetter en såkalt tjenestedeling mellom mann og kvinner i menighet og forsamling, og at læreansvaret er forbeholdt menn.

Tre kvinner om fire år?

Blant de fire mennene blir ImFs generalsekretær Karl Johan Hallaråker og formannen Erik Furnes. De to andre skal sitte i forbundsstyret. Et benkeforslag om å fjerne hele hyrderådet, oppnådde kun to stemmer.

Til tross for at ImF nå for første gang åpner forbundsstyret for kvinner, vil det i praksis ta fire år før kvinnene kan gjøre seg håp om å få de inntil tre styreplassene lovene åpner for.

Dette skyldes valgordningen, der bare tre styremedlemmer utenom formannen står på valg på hver generalforsamling, som holdes annethvert år. Det regnes som utenkelig at generalforsamlingen kun velger kvinnelige styremedlemmer allerede om to år.

NYTT RÅD: Karl Johan Hallaråker er på plass også i det opprettete hyrderådet.