Risikoen for å bli skadet eller drept på lett motorsykkel er mer enn doblet de siste 15 årene.

Økningen skyldes ungdommer på 16 og 17 år. Ingen lever farligere i trafikken enn dem.

Birgitte, Elisabeth og Jenny er på sin tredje og siste tur med kjørelærer. Bare teoriprøven gjenstår.

De tre 15— og 16 år gamle jentene ser på kartet. De skal planlegge turen fra Straume til Brattholmen til Alvøen.

— Moped er et greit fremkomstmiddel i de to årene det tar før jeg kan kjøre bil, sier Birgitte Kallestad (15).

Det er bare minutter til Birgitte skal ut på sin siste lærekjøring hos Trygg Trafikkskole.

«Ekstremt mye høyere risiko»

Både hun, Elisabeth Aspevik (16) og Jenny Sofie Fyllingen (16) får skryt av kjørelærer André Hagberg.

Etter dagens kjøretur til steder i Fjell og Bergen er det bare en teoriprøve som står mellom dem og mopedlappen. Lappen har ingen krav om oppkjøring, i motsetning til lett motorsykkel.

Særlig lett motorsykkel peker seg ut i en nettopp publisert rapport fra Transportøkonomisk institutt. Den viser at 16- og 17-åringer på nettopp lett MC lever med «ekstremt mye høyere risiko» i trafikken enn absolutt alle andre.

For denne gruppen er risikoen for å bli skadet eller drept 120 ganger høyere enn for deres bilkjørende foreldre.

Resultatene har overrasket forskerne ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

— Dette er helt nye tall. Funnene er dramatisk forskjellig fra hva man har funnet tidligere, sier Torkel Bjørnskau, en av forskerne bak rapporten.

Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet

På trafikkskolen på Straume står kjørelærer Hagberg og messer om sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet.

Han lister opp prioriteringene for både mopedister og andre.

— Etter sikkerhet, er neste prioritet at det skal være lovlig. Det er viktigere at det er sikkert enn at det er lovlig. Så miljø og økonomi. Til sist effektivitet. Mange tror de har dårlig tid når de kjører, sier Hagberg.

Fra tidlig på 80-tallet var det en markant nedgang i skaderisikoen for både lett og tung motorsykkel.

Utviklingen snudde i 1996. Forskerne mener det skyldes to ting: At motorvolumet på lett motorsykkel økte fra 100 til 125 kubikkcentimeter. Og at avgiftsnivået ble kuttet året etter, noe som gjorde kjøringen billigere.

Siden den gang er risikoen for å bli skadet eller drept på lett motorsykkel mer enn doblet. I samme periode er risikoen for tung motorsykkel halvert.

De skadede på lett MC er i all hovedsak 16 og 17 år gamle.

— Det er rett og slett veldig farlig for dem å kjøre, sammenlignet med andre trafikanter, sier Bjørnskau.

— Ikke modne nok

Transportforskeren forteller at tidligere rapporter har overvurdert antall kjørte kilometer på lett motorsykkel.

Når kjøretiden går ned, blir skaderisikoen høyere enn før antatt.

Førere av såkalte racingsykler, det vil si motorsykler som etterligner de som brukes i baneløp, har spesielt høy risiko.

Ifølge rapporten oppgir eiere av slike sykler mer trafikkfarlige holdninger enn andre, og de kjører også mer risikofylt. Slike sykler brukes oftere av ungdom enn eldre MC-eiere.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen bekrefter i stor grad faktorene for risiko funnet i rapporten:

  • Høy fart er den største risikofaktoren.
  • Racingsykler er overrepresentert, og utgjør rundt halvparten av dødsulykkene.
  • Mange omkomne har liten erfaring - de kjører på lånt eller stjålet sykkel.
  • Det er ofte mistanke om rus.
  • Relativt mange ulykker skjer ved kjøring i følge, og ofte med passasjerer.
  • De mest utbredte ulykkestypene er utforkjøringer og ulykker i veikryss.
  • Ulykker skjer mye oftere natt til lørdag og natt til søndag, sammenlignet med resten av uken. Unngår å blande kjønnene

I Straume er kjørelæreren og de tre tenåringsjentene klare til å sette av sted.

De starter motorene, klare for 50-sonen i retning Brattholmen kai. Første turen deres på vanlige veier var i går. Det gikk bra.

— Vi fikk høre at vi ikke hadde kommet borti noe som var farlig eller kunne blitt farlig. Det går sikkert fint. Jeg har ikke tenkt å komme i en ulykke, sier Jenny.

Hagberg blir overrasket over hvor stor ulykkesrisiko 16- og 17-åringer utsetter seg for.

— Det er en overvekt av gutter blant dem som er 16-17 år og vil ha moped eller lett motorsykkel. Modenheten stiller jeg ofte spørsmål ved, sier Hagberg.

Han unngår helst å blande gutter og jenter i gruppene. Det blir så mye tuting, brumming og steiling av det.

Selv om han ikke ønsker å heve aldersgrensene, mener han dagens system ikke er bra nok.

— En annen type prøveperiode hadde vært bra: Om du ikke var årsak til en ulykke i løpet av perioden, fikk du beholde lappen, sier Hagberg.

SKYHØYT: Ingen andre grupper i trafikken er i nærheten av samme risiko som tenåringer på lett motorsykkel.
BT GRAFIKK
DOBLET RISIKO: Antall skadede eller drepte førere og passasjerer per million kjørte kilometer.
TØI