— Det er ikke funnet oppvekst av bakterier, sier smittevernlege i Bergen, Øystein Søbstad, til bt.no.

Etter tips fra en beboer er det tatt nye prøver av et av radiatorsystemene i blokken i dag. Beboeren hadde reagert på klukkelyder og lekkasje fra radiatoren.

Blokken har to radiatorsystemer og dette har ikke blitt testet tidligere. - Tidligere prøver er negative men de har kun vært dyrket i fire døgn. Mikrobiologene øns-ker å dyrke prøvene i syv dager før de vil gi et endelig svar.

Endelig svar på de nye prøvene vil foreligge om en uke.

I romjulen døde en 65 år gammel mann i Torborg Nedreaas gate i Bergen av legionærsyken. Mulige smittekilder ble straks undersøkt, og prøver fra varmtvann, dusjhode og ventilasjonssystem i blokken ble sendt til Sentralsjukehuset i Rogaland for analyse. Resultatet er negativt.

— Det er ikke funnet oppvekst av bakterier, sier smittevernlege i Bergen, Øystein Søbstad, til bt.no. - Men mikrobiologene på sykehuset vil beholde prøvene i syv dager til før de helt sikkert kan si at prøvene er negative.

I løpet av dagen skal smittevernlegen og Kontor for miljørettet helse i Bergen avgjøre om det skal tas nye prøver i blokken.

— Vi må ta en tenkepause, gruble litt og drøfte med Folkehelseinstituttet hva vi eventuelt skal gjøre videre, sier Søbstad.

Det er ikke oppdaget flere tilfeller av legionærsykdommen i Bergen i nyttårshelgen.

<b>SMITTEALARM:</b> Alle beboerne i Torborg Nedreaas gate ble varslet om smittefare etter at en 65 år gammel mann døde natt til mandag.
Helge Sunde