Normalt flyr luftambulansen i Helse Bergen mellom tre til seks turer i døgnet. Men etter at luftrommet ble stengt for luftambulansene torsdag, har ikke luftambulansesjefen Guttorm Brattebø blitt orientert om noen episoder som har rammet pasienter som trenger rask hjelp.

— Vi har ikke fått beskjed om noen oppdrag der luftambulansen ville normalt blitt brukt, sier Brattebø lørdag formiddag.

Han har løpende kontakt med AMK.

— Men vi vet ikke om for eksempel en kommunelege i Hardanger lar være å kontakte oss fordi de vet at luftambulansen ikke kan fly likevel, men dette tror jeg ikke det er så stor sjanse for. Det betyr at vi går inn i det andre døgnet der det har vært rolig, sier han.

Bekymret

— Jeg er jo bekymret for at det kan oppstå situasjoner der tidsfaktoren er av stor betydning. Spørsmålet er når det skjer, legger han til.

Et vanlig døgn flyr ambulansene tre til seks ganger.

— Men så hender det noen sjeldne ganger at vi ikke har noen turer eller døgn med femten turer, sier Brattebø.

Uvisst om hånden reddes

Fredag døde en eldre mann fra Sunnfjord etter en lang reise til Førde og videre til Haukeland Universitetssykehus. Luftambulansetjenesten i Helse Førde ville normalt ha fraktet pasienten, som hadde sterke smerter i brystet.

Også Helse Bergen har hatt en episode hvor luftambulansen normalt ville blitt brukt. En mann med avkappet hånd ble fraktet ifra bergensområdet til Rikshospitalet i Oslo med bil. Det er uvisst om hånden kan reddes.

— Han er operert og har det etter forholdene bra. Han blir her i ti dager slik at vi kan følge utviklingen og se hvordan det går, opplyser pressevakten ved Rikshospitalet lørdag formiddag.

Kanskje løsning for helikoptrene

Brattebø vet ikke når en kan forvente å få helikoptrene i luften igjen.

— Inntil videre er luftrommet stengt. Det diskuteres om helikoptre kan fly i lav høyde, men at jetfly ikke kan fly i høy høyde. Det vil kunne redde luftambulansetjenesten, sier han.

Helse Bergen har plassert tre ambulanser ekstra i kommunene Voss, Fusa og Norheimsund for at beredskapen ikke skal være like sårbar dersom pasienter må fraktes langt.