I vår avdekket BT at tomtens takst var for lav, og at tomten ikke ble annonsert, stikk i strid med regelverket. Fylkesmannen, som har tilsynsansvaret med overformynderiet, har ikke kritisert overformynderiet på Askøy i gjennomgangen av saken.

— Nei, det fremkommer ingen kritikk i tilbakemeldingen. Men Fylkesmannen har, gjennom avdelingsdirektør Bødtkers uttalelser i mediene, gitt uttrykk for at å være positiv til at overformynderiet ønsker å gi en kompensasjon på 160.000 kroner. Det sier overformynder på Askøy, Erik Kjær Mjøs til avisen Askøyværingen.

Dette kan tolkes dit hen at Fylkesmannen støtter overformynderiet i selvkritikken som Mjøs har tatt.

— Fylkesmannen viser i tilbakemeldingen også til at vi har tatt selvkritikk, sier Mjøs.

Fylkesmannen har ikke myndighet til å gripe inn overfor noe overformynderi i enkeltsaker. Tilsynet går kun på den løpende virksomheten. Fylkesmannen har i sin gjennomgang derfor kommet til at det er en oppgave for den umyndiggjorte kvinnens nye verge å vurdere eventuelle nye skritt i saken.

Ettersom det er Askøy kommune som er økonomisk ansvarlig for overformynderiet, er det kommunen som må betale kompensasjonen. Til syvende og sist er det politikerne som tar den endelige avgjørelsen.

Etter at Fylkesmannen nå er ferdig med sin vurdering, ber Mjøs om at formannskapet fatter et endelig vedtak slik at kompensasjon kan betales ut.

Kvinnens familie har varslet at kompensasjonen på 160.000 kroner ikke holder, og krever tomtesalget omgjort. Familiens advokat har tidligere vist til at tomten, som ble solgt for 125.000 kroner i 2000, var verdt 100.000 mer på salgstidspunktet og at den i dag er verdt nærmere 600.000 kroner. Etter advokatens mening betyr dette at kvinnen vil tape 300.000 kroner på saken, selv med kompensasjonen fra Askøy kommune.