— Men Bergen kan søke om belønningsmidler på linje med andre storbyer. Fristen er på mandag 15 februar, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Belønningsmidler er penger regjeringen deler ut til byer som satser ekstra på kollektivsatsing. Det skal deles ut 325 millioner kroner i vår.

— Her må det være en balanse mellom å stimulere til kollektivreising og begrensing på annen biltrafikk, sa samferdselsministeren.

Frp ønsket ekstra midler

Det var Fremskrittspartiets Arne Sortevik som spurte om ikke Bergen kunne få ekstra midler til å drive flere og billigere bussruter inn og ut av byen.

Han viste til at en slik ordning, som ble praktisert noen dager i januar, vil koster rundt 25 millioner kroner. Dette må bli et spleiselag der staten tar sin del, sammen med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, mente Frp’eren

Man Sortevik fikk ikke napp hos Kleppa.

— Mæland må skynde seg

Hun lot seg ikke rive med av Sorteviks begeistring for kollektivsatsing i Bergen. Ministeren viste stadig vekk til de såkalte belønningsmidlene, som skal deles ut etter fristen førstkommende mandag.

Til bt.no sa Sortevik at nå må byrådsleder Monica Mæland skynde seg.

— Hun bør sende en faks til samferdselsdepartementet umiddelbart med kravet om statlig støtte for å redusere luftforeningen i byen.

Hva bør gjøres for å stagge forurensningen? Bruk kommentarfeltet.