Verken Hattebergvassdraget i Kvinnherad eller vannkraften i Etnefjellene blir bygget ut. Dette vil Stortinget slutte seg til i mai.

Tidligere statsminister Jens Stoltenbergs ord i nyttårstalen 2000 står fast. Da sa han at tiden for de store vannkraftutbyggingene her til lands er over.

De to vedtakene i regjeringen i går bekrefter langt på veg hans budskap.

For statsråd Einar Steensnæs (KrF) går langt mindre drastisk til verks enn selv det NVE la opp til i sitt forslag til utbygging av Sauda/Etne-vassdraget. Nå foreslår regjeringen et utbygging som bare vil gi i underkant av 500 GWh, mot 1.120 GWh i de opprinnelige planene.

Rett nok vil utbyggingen sør før Sauda berøre tre fosser, men store naturområder som befolkningen bruker, blir tatt ut. Ikke minst gjelder det Åbødalen, og hele Etnefjellet, mellom Sauda og Åkrafjorden.

Men samtidig ryker drømmen om vegutløsning mellom Etne og Sauda, som delvis skulle finansieres gjennom kraftpenger om utbyggingen ble omfattende.

Endelig nei i Hatteberg

I samme runde vedtok regjeringen å si et endelig nei til opprusting/utbygging av Muradalen kraftverk i Hattebergvassdraget. Vassdraget ligger tett opp mot Folgefonna landskapsvernområdet, og Baroniet i Rosendal.

Alt i 2001 avslo Ap-statsråd Olav Akselsen søknaden om utbygging her. Men Kvinnherad Energi ba om at saken ble lagt frem for Stortinget. Dette har regjeringen nå vurdert, og den er kommet til samme konklusjon som den tidligere. Saken er dermed endelig avvist, og Stortinget trolig vil slutte seg til det.

Det er likevel helt åpent hva flertallet vil lande på når det gjelder restene av Sauda/Etne-utbyggingen. Nettopp på grunn av kraftkrisen og høye strømregninger, er det sterke krefter i Ap, og en del lokalpartier, som ønsker seg større utbygging. Og som alltid med LO i ryggen.

Kompromiss?

SV på sin side vil verne det som er av natur, og heller ruste opp eksisterende anlegg. Mens Fremskrittspartiet ser med svart blikk på alt vann som ikke renner i rør.

Så her kan det ligge an til kompromisser når Energi— og miljøkomiteen legger siste hånd på innstillingen, trolig i i slutten av mai.

Men den stolte Langfossen i Åkrafjorden synes berget, uansett. Kompromisset kan ligge i å ofre Åbødalen, turområdet for mange saudabuer. Men det gjenstår å se.

Det er også viktig å notere at selv om vi snakker om industrisamfunnet Sauda, så er det ikke strøm til eksisterende industri det her er snakk om. Kraften skal ut på markedet, og konsesjonssøker er AS Saudefaldene, der Elkem eier 85 prosent og Sunnhordland Energi 15 prosent.