— Det er ingen kontroll her. Det kan vi ikke ha. Da må det jo eventuelt settes opp kamera, sier Trond Andersen, som er skiltarbeider ved Skiltfabrikken AS i Oslo.

— Vi prøver å sikre oss på alle måter, men kan ikke gardere oss mot utro tjenere, sier administrerende direktør Harald von der Fehr i Åstvedt Industrier AS i Bergen.

Sender skiltene til Norge

Etter at svensk politi fant sprengstoff i to norske biler tidlig denne uken er det kommet frem at bilene er stjålet og skiltene falske. Identiske registreringsnummer finnes på to «tvillingbiler» som står trygt parkert i Norge. De falske skiltene er så profesjonelt utført at svensk politi ikke utelukker at de er laget hos en offisiell norsk skiltprodusent.

— Vi må få sendt skiltene til norsk politi for grundige undersøkelser før vi kan si hvordan skiltene er laget. Vi har ikke noe sikkert svar på dette ennå, sier etterforskningsleder Jan Westerberg hos politiet i Hallands län.

Svensk politi har så langt kun sjekket skiltene for fingeravtrykk, og de er ennå ikke oversendt til Norge.

Stoler på de ansatte

BT har hatt kontakt med fire av de norske skiltfabrikkene; to i Bergen, en i Oslo og en i Drammen. Ellers finnes skiltfabrikker i Notodden, på Forus, i Tromsø Gjøvik og Moss. Syv av bedriftene er såkalte attføringsbedrifter. Ingen av bedriftslederne BT har snakket med tror at ansatte lager falske skilt på bestilling fra kriminelle.

— Alle kjenner hverandre godt her. Vi er syv ansatte, og har et hyggelig, lite miljø, sier daglig leder Kjersti Monsen ved Lator Skiltfabrikk AS i Bergen.

— Vi har drevet med skiltproduksjon i 20 år, og kjenner våre ansatte gjennom mange år. Vi stoler på dem. Dessuten er det sjelden bare en person til stede i fabrikken, sier Harald von der Fehr ved Åstvedt Industrier i Bergen.

Daglig leder Øystein Lauritzen ved Berghs Metall AS i Drammen mener det er veldig liten sjanse for at de ansatte stikker av med skilt.

— Alle skiltene som forlater produksjonsområdet blir kontrollert mot bestillingene og andre papirer. Men jeg kan jo ikke garantere at skilt som er bestilt på uærlig vis forlater fabrikken, sier han til BT.

Skiltarbeider Trond Andersen kan ikke huske at ureglementert produksjon av skilt noen gang er blitt avdekket ved hans bedrift.

— Gjør vi noe slikt, mister vi jobben, sier han.

Kan etterspores

Politietterforskerne kan finne ut hvor de falske skiltene er laget, hvis de er produsert ved en norsk skiltfabrikk.

— Vi preger inn fabrikkmerket vårt på baksiden av skiltet. Er skiltene laget hos oss i år, skal det stå L-02 på dem, sier daglig leder ved Lator Skiltfabrikk i Bergen, Kjersti Monsen.

Hun har gått gjennom lister uten å finne ut at hennes fabrikk har laget skiltene som ble funnet på bilene i Sverige.

Både Kripos og Vegdirektoratet er interessert i å finne ut hvor de falske skiltene kan stamme fra.

En bileier kan få nye skilt på to måter, enten ved å skrive ut tapsmelding hos politiet, eller erstatte ødelagte skilt med nye. Det skal være ganske vanskelig for er person med urent mel i posen å skaffe seg nye skilt ved å utgi seg for å være bileieren.