Det er ikke bare i klokker det kimer når det stunder til jul. Også i telefonen til kommunens hjemmehjelpstjeneste kimer det. Allerede før vi entrer desember, har Bergen Hjemmetjenester KF mottatt minst 30 samtaler fra eldre eller pårørende som ønsker en rundvask før julehøytiden. Det forteller Bergens hjemmehjelpsdirektør, Harald Inge Anderssen, til Sydvesten.

Selv skulle Anderssen gjerne ha etterkommet slike ønsker, og har kontaktet byrådsavdelingen for helse og omsorg.

— Svaret derfra var at vi måtte si nei, sier Anderssen til Sydvesten.

De kommunale hjemmehjelperne får nemlig ikke lov til å yte noe utover de fastsatte timene de eldre er tildelt.

Fra 1. oktober har Bergen Hjemmetjenester KF konkurrert om de eldres gunst med private tilbydere av hjemmehjelpstjenester. De ser annerledes på dette enn kommunen.

— Vi kan ikke nekte å utføre en jobb som en kunde ber oss om å gjøre, sier Unni Halland i Norsk kontor- og industrirenhold, til bydelsavisen for Fyllingsdalen og Laksevåg.

Samme holdning har Hildegunn Jensen i firmaet En hjelpende hånd og Yvonne Hylland i Jobpartner.

— Det blir ikke jul før det er rent. Skal en vaske gjennom skuffer og skap, kommer en ikke langt med halvannen time annenhver uke.

Men slik situasjonen er i dag kan hjemmehjelpsdirektøren bare konstatere at de private aktørene har et konkurransefortrinn i kampen om brukerne.

— Det er en konkurranseulempe for oss. Sannsynligvis vil brukerne også ha et behov for andre tjenester enn julevask. Det kan de altså få hos de private, men ikke hos oss.