Ett år etter at 18 sjøfolk på «Rocknes» omkom er det fortsatt flere uavklarte spørsmål:

  • Påtalemakten i Norge har ennå ikke bestemt seg for om noen bør straffes etter ulykken. Politiets etterforskning er avsluttet, og saken ligger nå hos Statsadvokaten i Hordaland til vurdering.
  • Flaggstaten Antigua og Barbuda har ikke levert en eneste offisiell rapport om havariet. Det er de som formelt sett har ansvaret for å granske rederens rolle i ulykken.

Har ikke fått svar

Allerede tre uker etter ulykken, 6. februar 2004, skrev skipsreder Atle Jebsen til daværende nærings— og handelsminister Ansgar Gabrielsen og bad om at det ble nedsatt en kommisjon for å granske hele ulykken, slik det blant annet ble gjort etter «Sleipner»-forliset.

Fra Stortingets talerstol uttalte Gabrielsen at «ingen steiner skal være usnudde når det gjelder å bringe på det rene hva som var foranledningen til at det kunne skje».

Men Jebsen har til dags dato ikke fått svar på forespørselen om en kommisjon.

Sjøfartsdirektoratet bad senere om penger til en full gransking, men måtte nøye seg med en million kroner til å granske de skipstekniske sidene ved havariet.

Også Kystverket har gjennomført en gransking - av sin egen rolle i ulykken.

Det er Justisdepartementet som eventuelt må nedsette en «Rocknes»-kommisjon. Og det er ikke aktuelt nå, ifølge senior informasjonsrådgiver Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet.

— Slik saken står nå, vil ikke Justisdepartementet ta initiativet til en granskingskommisjon, sa Johansen i går etter å ha undersøkt saken internt.

Mange har sluttet

Noe av det som ikke er blitt belyst så langt, er hvordan sikkerhetssystemene hos rederiet var bygd opp. Det var Jebsens tyske driftsselskap, AJ Ship Management GmbH, som skulle sørge for at det fantes skriftlige rutiner for sikker drift av «Rocknes», og for at disse ble fulgt.

Slike rutiner er obligatoriske og lovpålagt gjennom den såkalte ISM-koden.

Ingen av AJ Ship Managements ansatte var innkalt for å svare på spørsmål rundt ISM-systemet under sjøforklaringen i Bergen. Antigua og Barbudas representant i Tyskland, Sigfried Ottinger, har i ettertid forsøkt å granske denne biten.

— Problemet er at de som var ansvarlige den gangen har sluttet i selskapet. Men vi har fått overlevert det skriftlige materialet, og det ser ut til å være i orden, sier Ottinger på telefon fra Tyskland. Han regner med å levere sin rapport om ulykken innen mars i år.

MYE UAVKLART: Ett år etter at «Rocknes» havarerte i Vatlestraumen og 18 sjøfolk omkom, er det fortsatt flere uavklarte spørsmål. Påtalemakten har ennå ikke bestemt seg for om noen bør straffes etter ulykken. Politiets etterforskning er avsluttet, og saken ligger nå hos Statsadvokaten i Hordaland til vurdering.

ARKIVFOTO: ASBJØRN ØKLAND