60 kjøretøy ble kontrollert i Olsvikskjenet/Brønndalen, og 30 bilførere i Vadmyrveien.