— Hva kan gjøres for å hjelpe unge som har et begynnende rusproblem?

- Hvis foreldre bekymrer seg for om barnets deres kanskje er i ferd med å utvikle et rusproblem er det viktig at de ikke blir sittende alene med problemet. Ta kontakt med behandlingsapparatet eller foreldreforeninger og be om råd og hjelp. Mange kan føle skam når noen i familien strever med rusmidler. Da kan det være nyttig å tenke at en ikke er alene og at det finnes mange familier som er i tilsvarende situasjon. Ingen av oss er vaksinert mot å utvikle rusmiddelavhengighet.

— Hva er faren ved at unge begynner med rus tidlig?

- Forskning har vist at de som begynner med rusmidler tidlig har en tendens til å bruke mer rusmidler i voksen alder. Vi vet også at unge berusede mennesker utsetter seg for mer fare og skader. Puberteten er en spesielt sårbar tid, hjernen er i en enorm utvikling og mye tyder på at hjernen er mer sårbar for rusmidler i denne perioden enn seinere i livet.

— Hva er den største utfordring når man ønsker å nå de unge i risikogruppen?

- Rett og slett å nå dem og kommunisere med dem på en slik måte at de kan bli motivert til å endre eget forbruk. Skolen er vanligvis en god arena for rusforebygging, men mange av de unge vi nå sikter til er skoleskulkere som over tid mister kontakt med det sosiale nettverket. For å se denne gruppen tidlig er det viktig med gode nabolag, trygge oppvekstvilkår og et godt fungerende behandlingsapparat som står klar til å ta imot dem når det er behov for mer profesjonell hjelp

— Er det noen årsaker som går igjen når man ser på hvorfor unge bruker rus?

- Norske ungdommer bruker vanligvis rus i festlige og sosiale sammenhenger. Imidlertid finnes det en gruppe med unge mennesker som bruker rus for å dempe indre uro, kaos og smerte. For denne gruppen er rusmidler blitt en form for selvmedisinering. Disse bør få hjelp slik at de lærer seg å takle de bakenforliggende grunnene uten bruk av rusmidler.

kari loussius.jpg
JAN M. LILLEBØ